1394/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om undantag 1996-1998 beträffande tillämpningen av 13 § 7 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vid beskattningen för 1996-1998 tillämpas inte 13 § 7 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67), sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (718/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1998.

RP 165/95
StaUB 32/95
RSv 105/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.