1380/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 49 § föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 49 § 3 mom. föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) som följer:

49 §
Behandling av grundanmälan och registrering av föreningen

Om det inte finns hinder för registrering, skall föreningen registreras utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Har en anmälan enligt 48, 52 eller 53 § föreningslagen eller en ansökan enligt 55 § föreningslagen gjorts innan denna lag träder i kraft, tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 149/95
StaUB 25/95
RSv 94/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.