1362/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift och försäkrads folkpensionspremie för 1996

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares barnbidragsavgift, uppbärs avgiften inte av de lönebelopp som har utbetalts mellan den 1 januari och den 31 december 1996.

2 §

Med avvikelse från vad 5 § 1 mom. folkpensionslagen (347/56), sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (956/72), stadgar om försäkrads försäkringspremie, uppbärs premien inte för skatteåret 1996.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 103/95
ShUB 15/95
RSv 98/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.