1357/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 3 december 1993 om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (1066/93), sådant det lyder i lag av den 16 december 1994 (1274/94), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 78/95
KuUB 8/95
RSv 80/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.