1352/1995

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1995

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

Statsrådet har med stöd av 68 a§ 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster av skogsbruk som följer:


Beslut

Helsingfors den 30 november 1995

Minister
Arja Alho

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.