1348/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet för förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 4 punkten i ikraftträdelsestadgandet förordningen den 25 augusti 1994 (773/94) om ändring av förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) som följer:


4. Upphävandet av förordningens 71 § 4 mom. samt förordningens 32 a § 2 mom., 32 b § 1 mom., 39 § 5 mom., 53 a, 53 b, 68 a och 95 a §§ samt 99 §:n 1 a mom. och 101 § 1 a mom. gäller fordon i kategori M1 som beviljas EGtypgodkännande eller som typbesiktas som hörande till en ny typserie den 1 januari 1996 eller därefter eller som första gången tas i bruk den 1 januari 1998 eller därefter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.