1345/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 2 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 29 december 1994 (1509/1994), som följer:

2 §

I utrikestrafik betalas farledsavgift som en engångsavgift då fartyget anländer från utlandet. Engångsavgiften bestäms på grundval av fartygets isavgiftsklass och nettodräktighet enligt nedanstående tabell. Engångsavgiften uppbärs dock inte till den del den överstiger 525 000 mark.

Engångsavgift för utrikestrafik, grundavgifter (ga) och avgiftsenheter (ae):

ga = avgiften vid den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten 
ae = avgift per enhet som överskrider den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.