1293/1995

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets frubrik nr utfärdat träder i kraft upphäver
JSM VLAb om import från Ryssland av vissa produkter som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och andra klövdjur1) 26/IMPORT/95 31.10.1995 1.12.1995 21/IMPORT/95
JSM VLAb om införsel av levande hästar från Mexico2) 27/IMPORT/95 31.10.1995 1.12.1995 -

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Kommissionens beslut 95/301/EG; EGT Nr L 184, 3.8.1995, s. 59, kommissionens beslut 95/405/EG; EGT Nr L 239, 7.10.1995, s. 29
2) Kommissionens beslut 95/392/EG; EGT Nr L 234, 3.10.1995, s. 44

Helsingfors den 17 november 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.