1283/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 november 1995

Finansministeriets beslut om ändring av 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har

ändrat 2 § 9 punkten i sitt beslut av den 15 december 1993 om statskontorets avgiftsbelagda prestationer (1250/93), sådan den lyder i beslut av den 2 november 1994 (954/94), samt

fogat en ny 9 a punkt till beslutet som följer:

2 §

9) service i samband med upplåning, skötseln av skulder och investeringar för i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda atsärsverk, för statens säkerhetsfond och för egendomsförvaltningsbolag som avses i 1 § 5 mom. lagen om statens säkerhetsfond (379/92) samt service i samband med invetseringar för i 9 a punkten avsedda speciatsolag;

9 a) service i samband med skötseln av värdepapperiserade lån för specialbolag som grundats för ändamålet;Detta beslut träder i kraft den 22 november 1995.

Helsingfors den 15 november 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.