1275/1995

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagen för utbetalning av barnbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Dagen för utbetalning av barnbidrag är den 26 dagen i varje kalendermånad.

Om den dag som avses i 1 mom. infaller på en helgdag, jul- eller midsommarafton, helgfri lördag eller vardag efter helgdag, är utbetalningsdagen dock den öppethållningsdag för penninginrättningar i Finland som omedelbart föregår nämnda dagar.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 9 november 1994 om dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1995 (973/94).

Helsingfors den 8 november 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.