1271/1995

Given i Helsingfors den 10 november 1995

Förordning om ändring av förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/82) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Det förhöjda räntestödets belopp

Med avvikelse från vad som stadgas i 2 § ovan betalas i räntestöd tills vidare 40 procent av den ränta som uppbärs på räntestödslånet, om det köpe- eller överlåtelseavtal som gäller bostaden har ingåtts mellan den 1 november 1995 och den 31 december 1996.

Räntestödet är dock högst så stort att den ränta som låntagaren skall betala är minst 4 procent om året av det återstående räntestödslånekapitalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995. På räntestödslån enligt bectadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas även förordningens 2 mom., om det köpe- eller överlåtelseavtal som gäecer bostaden har ingåtts mellan den 1 necember 1995 och den 31 december 1996.

Helsingfors den 10 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.