1270/1995

Given i Helsingfors den 10 november 1995

Förordning om ändring av handelskammarförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i handelskammarförordningen av den 15 april 1988 (337/88) 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 6 punkten, 15 § 2 mom., 16 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 3 punkten samt 19 § 1 mom. 1 punkten som följer:

9 §

Vid handelskammarens vårmöte skall:

1) verksamhetsberättelsen godkännas och bokslutet fastställas; samt


Vid handelskammarens höstmöte skall:


6) väljas minst två revisorer och suppleanter för dem och dessa skall vara av Centrantandelskammaren godkända revisorer eller av handelskammare godkända revisorer.


15 §

Centralhandelskammarens delegation utser för ett kalenderår i sänder en ordförande och två vice ordförande. Om ordföranden eller en vice ordförande avgår under pågående mandattid, utser Centralhandelskammarens delegation en ny ordförande eller vice ordförande för den återstående mandattiden. Ordföranden och vice ordförandena skall representera i 5 § 1 mom. 1-3 punkterna nämnda handelskammarmedlemmar.

16 §

Vid Centralhandelskammarens delegations vårmöte skall:

1) beslutas om godkännande av verksamhetsberättelsen och bokslutet; samt


Vid Centralhandelskammarens delegations höstmöte skall:


3) väljas minst två revisorer och suppleanter för dem och dessa skall vara av Centrantandelskammaren godkända revisorer,


19 §

Vid Centralhandelskammaren finns följande för särskilda frågor tillsatta nämnder:

1) en revisionsnämnd, för auktorisation av revisorer och övervakning av deras verksamhet;Denna förordning träder i kraft den 15 november 1995.

Helsingfors den 10 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.