1256/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om anmälan till elmarknadsmyndigheten om försäljningsvillkoren för och -priserna på nättjänster

Handels- och industriministeriet har med stöd av 13 § 1 mom. elmarknadslagen den 17 mars 1995 (386/95) beslutat:

1 §

Nätinnehavaren svarar för att elmarknadscentralen till sitt förfogande får gällande allmänna försäljningsvillkor för nättjänsterna.

Till den del som nätinnehavaren vid försäljningen av nättjänster tillämpar handels- och industriministeriets beslut av den 5 maj 1995 om anslutningsvillkor och elförsäljningsvillkor (781/95) räcker en hänvisning till detta beslut.

2 §

Nätinnehavaren svarar för att elmarknadscentralen till sitt förfogande får priserna på nättjänsterna samt grunderna för hur de fastställs.

3 §

Av grunderna för hur nättjänsterna fastställs skall framgå hur företaget har fastställt den tariffuppbyggnad och prisnivå som följs vid prissättningen av nättjänster. I dessa grunder ingår därmed bl.a. kapitalvärderingsprincipen, avkastningskravet och använd avskrivningsmetod.

Grunderna för hur nättjänsterna fastställs skall presenteras separat för alla de näts del som är regionalt åtskilda och på vilka nätinnehavaren tillämpar en särskild punkttariff per nät.

4 §

De uppgifter som nämns i 1-3 §§ bör tillställas elmarknadscentralen inom en mjnad från den tidpunkt då de nya försäljningsvillkoren, priserna, grunderna för hur nättjänsterna fastställs eller ändringar i dessa träder i kraft. De försäljningsvillkor, priser och grunder för hur nättjänsterna fastställs som träder i kraft i november 1995 kan dock tillställas elmarknadscentralen före utgången av år 1995.

5 §

Nätinnehavaren kan ge någon annan inrättning eller sammanslutning i uppdrag att producera och tillställa elmarknadscentralen de uppgifter som nämns i 1-3 §§.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 15 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Arto Lepistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.