1254/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Förordning om ändring av 8 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 8 § 5 mom. förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådant det lyder i förordning av den 30 december 1993 (1657/93), som följer:

8 §

I fråga om tilläggsförmåner som avses i 11 § lagen om pension för arbetstagare iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 1-3 mom. Om likväl pensionsåldern enligt villkoren för det till arbetstagarens sista arbetlkörhållande anslutna pensionsskyddet är lälke än 65 år och arbetsförhållandet upphör tidigast ett år innan pensionsåldern uppnås, beviljas den förtida ålderspensionen med tillämpning av villkoren för det till arbetlkörhållandet anslutna pensionsskyddet och inte med tillämpning av villkoren för frlkrev, under förutsättning att pensionen börjar inom ett år från det arbetsförhållandet upphörde. Om pensionsåldern enligt villklken för fribrev är lägre än 65 år och ålderlkension beviljas fr.o.m. en högre pensionlklder än denna, beaktas, till följd av att elkållandet av pensionen uppskjuts, höjningen av fribrevet vid samordnandet av pensionen på det sätt som bestäms i villkoren och grunderna för fribrev.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på pensioner, i fråga om vilka pensionfallet inträffar efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.