1252/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Lag om ändring av 4 d § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 d § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 26 juni 1981, den 26 juli 1985, den 30 juni 1989 och den 27 mars 1991 (472/81, 666/85, 605/89 och 612/91), ett nytt 8 mom. som följer:

4 d §

Har en arbetstagare rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetidpunkten för invalidpensionen på samma sätt som dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna lag tillämpas på sådan invalidpension där pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

RP 56/95
ShUB 6/95
RSv 43/95

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.