1238/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om avgivande av berättelse om folkhälsotillståndet till riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet skall med två års mellanrum till riksdagen avge en berättelse som beskriver folkhälsotillståndet och dess utveckling.

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall sammanställa och föredra berättelsen om folkhälsotillståndet efter att ha fått nödvändiga uppgifter från andra ministerier.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1995. Den första berättelsen om folkhälsotillståndet avges 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 6 mars 1987 om avgivande av berättelse om rusmedelslägets utveckling till riksdagen (254/87). För 1994 och 1995 ges inte någon berättelse om rusmedelslägets utveckling till riksdagen.

RP 48/95
ShUB 4/95
RSv 40/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.