1236/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet lagen den 3 augusti 1992 om yrkesläroanstalter (717/92) som följer:


I fråga om pensionsskyddet för den som när denna lag träder i kraft är anställd vid en privat yrkesläroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning gäller de stadganden som gäller vid den tidpunkt då denna lag träder i kraft. I fråga om dröjsmålsräntan vid försndad betalning av pensionspremien, tvångsindrivning av pensionspremier och dröjsmålndäntor samt i fråga om skyldigheten att lända sådana uppgifter som behövs för verkställighet av pensionsskyddet gäller vad lagen om statens pensionsfond (1372/89) stadgar.Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

På pensionspremier som är fördröjda när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

RP 51/95
ShUB 7/95
RSv 42/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.