1216/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93) 1 § 2 mom. 7 punkten samt

ändrat 1 § 2 mom. 6 punkten som följer:

1 §

Detta beslut tillämpas dock inte på:


6) elektrisk utrustning som är avsedd för export till länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Alice Guimaraes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.