1214/1995

Utfärdat i Helsingfors den 26 oktober 1995

Statsrådets beslut om grunderna för Tekniska kontrollcentralens avgiftsbelagda prestationer

Statsrådet har med stöd av 5 § lagen den 21 augusti 1995 om Tekniska kontrollcentralen (1070/95) och 7 § förordningen den 29 september 1995 om Tekniska kontrollcentralen (1142/95) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på de av Tekniska kontrollcentralens tjänster vilka kontrollcentralen genom förordning eller ministeriebeslut har getts ensamrätt att producera.

2 §

Tekniska kontrollcentralen prissätter de i 1 § avsedda prestationerna eller prestationsgrupperna så att priset motsvarar de sammanlagda kostnader som kontrollcentralen har förorsakats av produktionen av prestationen eller de sammanlagda kostnaderna i genomsnitt för prestationer av samma slag. Kontrollcentralen kan dock höja det pris som har bildats på detta sätt med högst fem procent.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 26 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.