1212/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av kemikalieförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 12 § 2 mom. kemikalieförordningen av den 12 juli 1993 (675/93), sådant det lyder i förordning av den 8 december 1994 (1153/94), som följer:

12 §
Behandling av anmälan

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral begär vid behov utlåtande av Finlands miljöcentral om det nya ämnets miljöeffekter, av säkerhetsteknikcentralen om ämnets brand- och explosionsfarlighet samt av arbetsministeriet om de arbetarskyddsåtgärder som föreslås i anmälan.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.