1207/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ikraftträdande av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De i London den 4 november 1993 gjorda ändringarna i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/77) anslutna reglerna, vilka ändringar republikens president godkänt den 29 april 1994, träder i m kraft den 4 november 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 november 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 59/95)

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.