1176/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av 7 § utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 7 § 2 mom. utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896, sådant det lyder i förordning av den 8 februari 1985 (162/85), som följer:

7 §

Uppgifter i form av massutlämningar om gäldenärer som vid utsökning konstaterats vara medellösa får av utmätningsman i form av massutlämnande lämnas ut till dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet för att användas i kredituppgiftsregister.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.