1168/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av aerosolförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 9 § aerosolförordningen av den 22 december 1993 (1433/93), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 2 september 1994 (805/94), som följer:

9 §

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att denna förordning iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.