1157/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om tillämpning av 9 och 9 a §§ förordningen om pension för arbetstagare 1995

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som stadgas i 9 och 9 a §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62) 9 och 9 a §§, dessa lagrum sådana de lyder, 9 § i förordning av den 23 februari 1990 (208/90) och 9 a § i förordning av den 30 december 1993 (1657/93), offentliggörs det i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda löneindextal och den i 7 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda koefficient som fastställs för 1996 senast den 31 december 1995.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1995 och gäller till och med den 31 december 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.