1140/1995

Given i Helsingfors den 29 september 1995

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de kärnvapenfria länderna i Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 5 april 1973 ingångna avtalet mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet om genomförande av artiklarna III. 1 och III. 4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, beträffande vilket republikens president beslutat om anslutning den 16 juni 1995 och anslutningsinstrumentet deponerats hos Internationella atomenergiorganets generalsekretare den 18 september 1995, träder i kraft den 1 oktober 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/95)

Helsingfors den 29 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.