1138/1995

Utfärdat i Helsingfors den 25 september 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslutet:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om uppföljning, bokföring av sjuk
domsfrekvens och anmälan av sjukdomar som förekommer hos slaktsvin 30/VLA/95 12.9.1995 1.10.1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslutet:

JSM VLAb om bekämpning av vesikulär svinsjuka*
31/VLA/95
22.9.1995
1.10.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00 100 Helsingfors, tfn (90)1601.

*Rådets direktiv 92/119/EEG; EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 69

Helsingfors den 25 september 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.