1134/1995

Utfärdat i Helsingfors den 21 september 1995

Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de enhetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1996

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 10 § och 23 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) beslutat:

1 §
Grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 12–14 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) är det per elev fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundskolor 18 162 mark,

2) i gymnasier 19 739 mark samt

3) i yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 33 539 mark.

2 §
Särskilda yrkesläroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 16 a § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det fastställda genomsnittliga beloppet 286 mark per undervisningstimme och 123 mark per studievecka.

3 §
Skolskjuts och inkvartering

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 18 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per elev fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundskolor 3 548 mark för varje elev som skjutsas eller inkvarteras,

2) i gymnasier 2 057 mark för varje elev som skjutsas eller inkvarteras samt

3) i yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 2 806 mark för varje elev som skjutsas och 4 726 mark för varje elev som inkvarteras.

4 §
Medborgarinstitut och musik läroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 15 och 16 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet

1) i medborgarinstitut 289 mark samt

2) inom yrkesutbildning vid musikläroanstalter 286 mark och inom annan utbildning vid musikläroanstalter 217 mark.

5 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 23 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga beloppet för bibliotek 198 mark.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 1996 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte annat följer av 2 mom. Beslutet tillämpas vid bestämmande av enhetspriserna för år 1996.

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som givits i anslutning till den avviker från budgetpropositionen för 1996 till de delar som avses i detta beslut, fastställer statsrådet nya genomsnittliga belopp för enhetspriserna för år 1996.

Helsingfors den 21 september 1995

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Simo Juva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.