1117/1995

Given i Helsingfors den 15 september 1995

Förordning om ändring av 6 § reglementet för justitiekanslern i statsrådet

På föredragning av justitieministern

ändras 6 § reglementet den 30 december 1992 för justitiekanslern i statsrådet (1697/92) som följer:

6 §

Om ett skriftligt klagomål framställs hos justitiekanslern med anledning av en sådan persons eller en sådan institutions förfarande som omfattas av hans övervakningsbehörighet och det finns grund att misstänka att ett lagstridigt eller felaktigt förfarande har ägt rum, eller om justitiekanslern annars anser att det föreligger skäl att ingripa i förfarandet, skall han undersöka ärendet. Utan särskilda skäl undersöker justitiekanslern dock inte klagomål över ett mera än fem år gammalt ärende.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 15 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.