1109/1995

Utfärdat i Helsingfors den 6 september 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft upphäver
JSM VLAb om upphävande av beslut om importbegränsningar1) 22/IMPORT/95 30.8.1995 7.9.1995 12/IMPORT/95
JSM VLAb om införsel av levande svin från Tyskland2) 23/IMPORT/95 30.8.1995 7.9.1995 11/IMPORT/95
JSM VLAb om införsel av svinkött och svinköttvaror från Spanien3) 24/IMPORT/95 30.8.1995 7.9.1995 15/IMPORT/95

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Kommissionens beslut 95/289/EG; EGT Nr L 181, 1.8.1995, s. 43
2) Kommissionens beslut 95/296/EG; EGT Nr L 182, 2.8.1995, s. 33
3) Kommissionens beslut 94/887/EG; EGT Nr L 352, 31.12.1994, s. 112,
kommissionens beslut 95/300/EG; EGT Nr L 184, 3.8.1995, s. 55

Helsingfors den 6 september 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.