1097/1995

Utfärdat i Helsingfors den 31 augusti 1995

Statsrådets beslut om upphävande av 5 § 3 punkten statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs 5 § 3 punkten statsrådets beslut av den 15 juni 1995 om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar (861/95).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 6 september 1995.

Helsingfors den 31 augusti 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.