1092/1995

Utfärdat i Helsingfors den 25 augusti 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om förfarandet vid provtagning och provhantering vid interventionslagring av spannmål 41/95 25.8.1995 30.8.1995
JSMb om förfarandet vid fastställande av den fysikaliska kvaliteten på spannmål vid interventionslagring 42/95 25.8.1995 30.8.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

1) rådets förordning (EEG) nr 1766/92
2) kommissionens förordning (EEG) nr 689/92
3) rådets förordning (EEG) nr 2731/75
4) kommissionens förordning (EEG) nr 1908/84

Helsingfors den 25 augusti 1995

Överdirektör
Ilkka Ruska

Överinspektör
Hannu Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.