1091/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 augusti 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbmksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets mjölkhygienbeslut1 ),2 ) 26/EEO/95 17.8.1995 1.9.1995
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om hygienkrav på mjölk produktionsenheter1 ) 27/EEO/95 17.8.1995 1.9.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskrittssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 92/46/EEG; EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1, rådets direktiv 94/71/EG; EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33:)
2)Kommissionens beslut 95/165/EG; EGT nr L 108, 13.5.1995, s. 84

Helsingfors den 18 augusti 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.