1089/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1995

Finansministeriets beslut om ändring av ikraftträdelsestadgandet i finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon

Finansministeriet har

ändrat ikraftträdelsestadgandet i finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon av den 12 juni 1995 (874/95), som följer:

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995. Beslutet tillämpas på fordon som används i Finland nämnda dag eller därefter.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 24 augusti 1995

Minister
Arja Alho

Äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.