1081/1995

Given i Helsingfors den 25 augusti 1995

Förordning om ändring av förordningen om bevakningsföretagsnämnden

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 9 september 1983 om bevakningsföretagsnämnden (744/83) 7 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 2 december 1988 (1032/88), och

ändras 6 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 22 december 1989 (1278/89), som följer:

6 §

Anmälan till provet sker genom inbetalning av deltagaravgiften på nämndens postgirokonto. På anmälan skall antecknas deltagarens namn, personbeteckning och postadress samt det prov som anmälan gäller.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 25 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.