1064/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Amerikas Förenta Stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Washington den 16 maj 1995 ingångna avtalet mellan Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering om vetenskapligt-tekniskt samarbete, vilket republikens president godkänt den 12 maj 1995 och beträffande vilket noterna om dess godkännande växlats m den 28 juli 1995, träder i kraft den 27 augusti 1995 så som därom har avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/95)

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.