1035/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 6 a § lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 a § lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 mars 1993 (300/93), som följer:

6 a §

Om disciplin för elever i klass 1-9 i en Steiner-skola gäller vad som stadgas om disciplin för grundskolelever, och om disciplin för och avhållande av elever i klass 10-13 från skolgång gäller vad som stadgas om disciplin för och avhållande av gymnasieelever från skolgång. Om avstängning av en elev beslutar lärarkollegiet. Skolan skall i mån av möjlighet ordna grundskoleundervisning för den som har avstängts.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraft-trädandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.