1022/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 17 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § lagen den 17 mars 1995 (370/95) om tillsyn över fartygssäkerheten som följer:

17 §
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 20 och 21 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.