1013/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 18 kap. 6 a § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 kap. 6 a § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), som följer:

18 kap.

Särskilda stadganden

6 a §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 6 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag än i 38 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.