1004/1995

Given i Nådendal den 11 augusti 1995

Förordning om ändring av 13 a § förordningen om studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 26 september 1947 om studentexamen (717/47) 13 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1988 (1204/88) som följer:

13 a §

I studentexamensnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär, utom då beslutet gäller ett sådant ärende som avses i 3 a § 1 mom., 5 § eller 11 § 5 mom. varvid ändring söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beträffande sökande av ändring i ärenden som avses i 2 § 4 mom., gäller vad som stadgas i statstjänstemannalagen (750/94).Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1995.

Nådendal den 11 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.