1002/1995

Given i Nådendal den 11 augusti 1995

Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 2 oktober 1992 ingångna europeiska konventionen om samproduktion av filmverk, vilken republikens president godkänt den 12 april 1995 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 9 maj 1995, träder i kraft den 1 september 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Den i artikel 5 i konventionen avsedda behöriga myndigheten är i Finland undervisningsministeriet, som kan befullmäktiga Finlands filmstiftelse att avgöra en ansökan om samproduktionsstatus.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 48/95)

Nådendal den 11 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.