979/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av 8 kap. 1 § lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 kap. 1 § 1 mom. lagen den 23 september 1994 om bostadsköp (843/94) som följer:

8 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995. Stadgandena i 2 kap. 19 § träder likväl i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 18/95
EkUB 7/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.