Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

975/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av lagen om användning av samiska hos myndigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 mars 1991 om användning av samiska hos myndigheter (516/91) 25 § samt

ändras 26 och 27 §§ som följer:

26 §

Ifråga om de kommuner som nämns i 14 § skall i statsbudgeten upptas ett anslag för statsunderstöd för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av denna lag medför. Ett anslag för extra statsunderstöd skall i statsbudgeten upptas för andra självstyrelsesamfund som har särskilda merkostnader på grund av tillämpningen av denna lag.

27 §

Om de statsunderstöd som nämns i 26 § gäller i tillämpliga delar lagen om statsandelar och Äunderstöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73). I statsunderstödsärenden enligt denna lag verkar justitieministeriet som den behöriga myndighet som avses i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 248/94
GrUB 17/94
StoUB 12/94
GrUB 1/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.