931/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av 15 § lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 februari 1987 (133/87), som följer:

15 §

Ersättning skall sökas skriftligen hos statskontoret inom tio år efter det brottet begicks. Av särskilda skäl skall statskontoret uppta även en senare gjord ansökan till prövning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

Denna lag skall tillämpas på en ersättningsansökan som gjorts med anledning av ett brott som begåtts den 1 januari 1991 eller därefter. En ansökan som har gjorts med anledning av ett sådant brott och som har förkastats med stöd av 15 § i tidigare lag kan utan hinder av det tidigare beslutet på nytt föras till statskontoret för prövning.

RP 31/95
LaUB 1/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.