906/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av 9 § förordningen om kontrollavgift i kollektivtrafik

På föredragning av justitieministern

ändras 9 § förordningen den 25 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (498/79) som följer:

9 §

I kollektivtrafik på järnvägarna och i kollektivtrafik, som idkas i samarbete med kollektivtrafiken på järnvägarna och beträffande vilken rätt att uppbära kontrollavgifter har beviljats, påförs avgiften av en biljettkontrollör som har godkänts av Banförvaltningscentralen. Denne är i sin kontrollverksamhet underställd Banförvaltningscentralens överinseende. Banförvaltningscentralen utfärdar kontrollpass för kontrollören. Vad denna förordning stadgar om kontrollpass, godkännande av kontrollör, återkallande av kontrollörs befogenheter samt om utförandet av kontrollen gäller i tillämpliga delar även kontrollörer som har godkänts av Banförvaltningscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.