903/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vraket efter passagerarfartyget Estonia som sjönk på finländsk kontinentalsockel den 28 september 1994 är ett sista vilorum för olycksoffren.

Vraket och kringliggande havsområde fredas så som stadgas i denna lag.

2 §

Det fredade området är rektangulärt och har, enligt koordinatsystemet på finska sjökort, följande positioner som hörn:

59° 22,497' nordlig bredd och 21° 40,193' östlig längd,

59° 22,497' nordlig bredd och 21° 42,193' östlig längd,

59° 23,497' nordlig bredd och 21° 42,193' östlig längd,

59° 23,497' nordlig bredd och 21° 40,194' östlig längd.

3 §

Dykning på det fredade området är förbjudet. På det fredade området får åtgärder inte heller vidtas för att ta upp omkomna eller föremål från vraket eller havsbottnen eller friden vid vraket på annat sätt störas.

4 §

Utan hinder av vad som stadgas i 3 § får myndigheterna täcka över vraket eller förhindra förorening av miljön från vraket.

5 §

Den som uppsåtligen bryter mot förbudet i 3 § skall för brott mot lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

6 §

Egendom som någon kommit över genom ett brott enligt 5 § eller egendomens värde skall dömas förverkad till staten.

Om förverkande av föremål eller annan egendom som använts för brottets begående stadgas i strafflagen.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 10/95
LaUB 3/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.