881/1995

Given i Helsingfors den 16 juni 1995

Förordning om ändring av kärnenergiförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/88) 8 a och 8 b §§ samt bilaga C, sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 26 mars 1993 (278/93), samt

ändras 50 § 1 mom. och 52 §, sådana dessa lagrum lyder i nämnda förordning av den 26 mars 1993, som följer:

50 §

Tillstånd till utförsel och införsel som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten kärnenergilagen beviljas av handels- och industriministeriet med undantag för de fall som räknas upp i 2 mom.


52 §

Tillstånd till utförsel och införsel söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd enligt 50 § ankommer på handels- och industriministeriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industriministeriet för avgörande. Strålsäkerhetscentralen skall samtidigt sända sitt utlåtande i ärendet till handels- och industriministeriet.

Handels- och industriministeriet skall meddela strålsäkerhetscentralen de tillstånd till utförsel och införsel som ministeriet har beviljat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 16 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.