874/1995

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 1995

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon

Finansministeriet har

ändrat 1 § 1 punkten i finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon av den 2 mars 1995 (278/95), som följer:

1 §

På grund av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av sådan motorfordonsskatt för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfällig användning, vilken avses i 9 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om skatt på motorfordon, sådan denna paragraf lyder i förordning av den 27 maj 1977 (412/77) och delvis ändrad i förordning av den 10 april 1981 och den 27 juni 1986 (250/81 och 495/86), som följer:

1) befrias från den fasta skatten och konsumtionsskatten fordon som är registrerade i Arménien, Azerbajdzan, Estland, Georgien, Iran, Kazachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Slovakien, Tadzjikistan, Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan dock med undantag för konsumtionsskatt som uppbärs på lastbilar och släpvagnar till lastbil som är registrerade i Ryssland, lastbilar och släpvagnar till lastbil, som är registrerade i Libyen, samt bussar, som är registrerade i Turkiet, och sådana lastbilar som är registrerade i Turkiet och används i trafik mellan Finland och Turkiet,Detta beslut träder i kraft den 1 september 1995. Beslutet tillämpas på fordon som an vänds till Finland nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 12 juni 1995

Minister
Arja Alho

Äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.