846/1995

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om införsel av levande nötdjur från Spanien 1) 4/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande nötdjur från Portugal 2) 5/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande nötdjur från Italien 3) 6/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande svin från Sardinien Italien 4) 8/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande svin från Spanien 5) 10/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande svin från Tyskland 6) 11/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande klövdjur från Italien 7) 12/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av svinkött och svinköttvaror från Sardinien Italien 4) 13/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av svinkött och svinköttvaror från Spanien 5) 15/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av levande klövdjur samt könsceller och embryon av dem från Grekland 8) 16/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av kött och köttvaror som härstammar från klövdjur från Grekland 8) 17/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av hud och skinn samt andra produkter som härstammar från klövdjur än livsmedel från Grekland 8) 18/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995
JSM VLAb om införsel av mjölk och mjölkprodukter som härstammar från klövdjur från Grekland 8) 19/IMPORT/95 31.5.1995 15.6.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Kommissionens beslut 90/208/EEG; EGT Nr L 108, 28.4.1990, s. 102
2) Kommissionens beslut 91/52/EEG; EGT Nr L 34, 6.2.1991, s. 12
3) Kommissionens beslut 91/56/EEG; EGT Nr L 35, 7.2.1991, s. 29
4) Kommissionens beslut 95/108/EG; EGT Nr L 79, 7.4.1995, s. 29
5) Kommissionens beslut 94/887/EG; EGT Nr L 352, 31.12.1994, s. 112
6) Kommissionens beslut 94/462/EG; EGT Nr L 189, 23.7.1994, s. 89,
kommissionens beslut 94/600/EG; EGT Nr L 240, 15.9.1994, s. 30,
kommissionens beslut 94/740/EG; EGT Nr L 295, 16.11.1994, s. 28
7) Kommissionens beslut 93/687/EEG; EGT Nr L 319, 21.12.1993, s. 49
8) Kommissionens beslut 94/514/EG; EGT Nr L 206, 9.8.1994, s. 16,
kommissionens beslut 94/683/EG; EGT Nr L 272, 22.10.1994, s. 53,
kommissionens beslut 94/731/EG; EGT Nr L 292, 12.11.1994, s. 35,
kommissionens beslut 95/22/EG; EGT Nr L 32, 11.2.1995, s. 24

Helsingfors den 31 maj 1995

Bitr. avdelningschef
Jaana Husu

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.