812/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av 2 § förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital

På föredragning av social och häsovårdsministern

undras 2 § 4 punkten förordningen den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/95), som följer:

2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad ministeriet närmare bestämmer


4) den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar samt av immateriella tillgångar som inte har uppdragits som kostnad i resultaträkningen, med undantag för den enligt 1 § 1 mom. 10 punkten tillåtna anskaffningsutgiften för försäkringar, samtDenna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.