809/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) rubriken för 7 §, sådan den lyder i förordning av den 22 december 1993 (1570/93), och

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

7 §
Användning av färdskrivare

7 a §
Kontroll av färdskrivare

1. De kontroller av färdskrivare som avses i bilaga I kapitel VI i EG-rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter får genomföras enbart av personer, samfund eller inrättningar som fått det tillstånd att installera och reparera färdskrivare som avses i 4 § förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79) och som berättigar till genomförande av den kontroll som förutsätts.

2. Över kontrollen skall utfärdas ett undertecknat intyg som skall medföras när fordonet används i trafiken och på begäran visas upp för den myndighet som övervakar trafiken.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.